Category Archives

96 Articles

Windows 8 a 10: Jak nastavit automatické zapínání klávesy Num Lock po startu Windows?

Pokud chcete automaticky zapínat klávesu Num Lock po startu Windows 8 a Windows 10, jděte do Registru (klávesa WIN+R, napište „regedit“ a dejte ENTER) a v HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard upravte InitialKeyboardIndicators na hodnotu 2, nebo si stáhněte (pravým tlačítkem Uložit jako…) tento .reg soubor a potvrďte změnu (hodnotu nastaví automaticky):

Mozilla Thunderbird: Jak zapnout/vypnout Chytré složky?

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Mozilla do Thunderbirdu 3.0 přidala Chytré složky (Smart Folders) a nastavila je jako defaultní pohled na složky. Chytré složky seskupují k sobě jednotlivé hlavní složky (Doručená pošta, Koncepty, Odeslaná pošta, Archiv, Spam a Koš) ze všech e-mailových účtů.Obsah složek (zprávy) ale nespojují, pouze je zobrazují u sebe.

Uživatelé ale na to nezareagovali příliš kladně, Mozilla proto do Thunderbirdu 3.1 vrátila původní stromové zobrazení složek (seskupených dle e-mailových účtů). Přesto je lze zapnout i v pozdějších verzích.