Category Archives

105 Articles

Agnitum Outpost Firewall Pro 2009: jak na nefunkční internet a aplikace?

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Pokud používáte kvalitní firewall Outpost Firewall Pro 2009 verze  6.0 a novější (6.5), tak možná jste narazili na problém, kdy vám z ničeho nic přestal fungovat internet.

Nefunkční BitTorrent, uTorrent a další klienti

Například po zapnutí bittorrent klientů (uTorrent) a podobných, které generují mnoho spojení, může dojít k výpadku internetu nebo nemožnosti připojení pro uvedené aplikace.

Microsoft Outlook (2002) nemůže odesílat zprávy

Microsoft Outlook po pokusu o odeslání zprávy vypíše chybovou hlášku „…odesílání a přijímání ohlásil chybu (0x8004210B): Časový limit operace vypršel při čekání na odezvu z odesílajícího serveru (SMTP). Pokud …“

Za všechno může Content Filterig (filtrování obsahu)

Agnitum, výrobce Outpostu, do šesté verze implementoval funkci filtrování obsahu (Content filtering) kvůli další kontrole přenášených paketů. Pokud je tato funkce zapnutá (standardně pro všechny aplikace), může dojít k výše uvedeným problémům – nefunkční internet, výpadky internetu, nefunkční přístup některých aplikací k internetu atp.

Náprava problému, aneb jak problému předejít

Pokud už k výpadku dojde, je možné proces Agnitum Outpost Firewall Pro restartovat, poté bude internet řádně fungovat. Pro dlouhodobé řešení je ale lepší vypnouž filtrování obsahu.

phpMyAdmin 3.0.1: blesková správa MySQL databáze

Při vývoji většinou pracuji přímo s databází na webhostingu (přes vzdálený přístup). Pokud je vyvíjená aplikace přístupná pro úzký okruh testerů, je daleko snazší, když webová aplikace využívá stejnou databázi, a to jak z localhostu, tak i přímo na serveru. Vždy mám totiž přístup ke stejným datům.

Proto nějaká lokální databáze, databáze na serveru, synchronizace, atp., jsou pro mě spíše zdržování. Abych si usnadnil práci a nemusel se připojovat na phpMyAdmina na serveru, využívám u sebe na localhostu lokální instalaci phpMyAdmin. Instalace je ale dosti nadnesené slovo. Stačí stáhnout, rozbalit, nastavit pět hodnot a spustit.

Doposud jsem využíval phpMyAdmin ve verzi 2.9.2. Nyní jsem přešel na phpMyAdmin 3.0.1.1. A co že přináší? Nejmarkantnější rozdíl oproti předchozí používané verzi je v rychlosti. Ta se totiž zvýšila, ale rapidně.

Nový NetBeans IDE 6.5: nástroj pro PHP a JavaScriptové vývojáře

Vyšel nový NetBeans 6.5. Nabízí podporu pro skriptovací jazyk PHP, automatické dokončování funkcí, jejich napovídání s provázaností na třídy, kontrolu syntaxe a zvýraznění klíčových slov.

Součástí je ladící nástroj Xdebug. Nová verze dále přichází se vylepšenou podporou JavaScriptu, CSS a techniky AJAX. Můžete také například využít ladění JavaScriptu na Firefoxu a Internet Exploreru.

Je rychlejší Opera nebo Firefox? Chrome!

Pavel Cvrček na svém blogu zveřejnil test rychlosti JavaScriptových enginů webových prohlížečů Firefox, Opera, Chrome a jejich vývojových verzí. Nejrychlejší JavaScriptový engine má Chromium, následně Chrome, Firefox 3.1 (noční sestavení) a Firefox 3.0.3.

Z testovaných nejhůře dopadla Opera 9.61. Grafy a více podrobností naleznete na stránkách Pavla Cvrčka.