Aug 26 2014

Pište česky: dodnes × do dnes

Píše se dodnes nebo do dnes? Gramaticky správně je dodnes, tedy bez mezery.

Dodnes × do dnes

Pokračování článku


Aug 25 2014

Pište česky: na rovinu × narovinu

Píše se na rovinu nebo narovinu? Gramaticky správně je první varianta, tj. na rovinu. Spojení se využívá hlavně ve významu říct něco rovnou, přímo, bez vytáček a jednoznačně.

Na rovinu × narovinu

Pokračování článku


Apr 26 2014

Jak udělat ve Wordu a v Excelu pevnou mezeru?

Pevná mezera je oblíbeným “neviditelným znakem” u všech, komu slovo typografie není úplně cizí. Existují pravidla, která říkají, byste neměli nechat některé předložky či spojky osamoceny na konci řádku, protože se váží ke slovu, které následuje za nimi.

V on-line médiích se to moc neřeší, nicméně u prezentací, propagačních materiálů a hlavně v tiskovinách byste si na to měli dát pozor. Všechny papírové noviny, knihy a časopisy prochází pod přísnou kontrolou typografa, který nedovolí, aby třeba datum nebyl zbytečně rozdělen na dva řádky. Pevná mezera je na pohled klasická mezera, která ale bude držet obě slova (které mezeru obklopují) vždy u sebe.

Pokračování článku


May 1 2013

Pište česky: zato × za to

Píše se zato nebo za to? Gramaticky správně je oboje, záleží ale na významu užití. Zato používáme v případech, kdy dochází k náhradě za něco místo něčeho.

Zato

Pokračování článku


May 1 2013

Pište česky: sjednat × zjednat

Sjednat i zjednat je možné, každé ale znamená něco jiného.

Sjednat znamená dohodnout.

Pokračování článku


Apr 8 2013

Pište česky: pro změnu × prozměnu

Už dost bylo chyb! Prozměnu nebo Pro změnu bychom měli začít psát správně. Výraz prozměnu není gramaticky košér, protože když chcete něco změnit, dělejte to vždy a jen pro změnu.

Pokračování článku


May 1 2011

Pište česky: na rozdíl × narozdíl a na venek × navenek

Čas od času se také chybuje ve slovech na rozdíl a narozdíl nebo na venek či navenek. Víte, jak je to správně?

Na rozdíl × narozdíl

Pokračování článku


Apr 6 2011

Pište česky: zboží je slevněné nebo zlevněné?

Kdo by nechtěl za zboží zaplatit méně. Když ale zaplatíte méně, tak zboží je zlevněné, nikoli slevněné.

Slevněné nebo zlevněné?

Pokračování článku


Apr 6 2011

Pište česky: doprava, doleva, do prava a do leva. Z leva nebo zleva. Dohromady či zvlášť?

Na silnicích je hustá doprava. A když vyrazíte, dejte se na první křižovatce doprava a na další hned doleva. Je to jasné?

Doprava nebo do prava?

Pokračování článku


Apr 5 2011

Pište česky: zda-li × zdali

Chcete-li, můžete se právě dozvědět o jedné z častých chyb v češtině. Samozřejmě za předpokladu, zdali tento článek přečtete do konce.

Všimli jste si něčeho zvláštního v předchozím odstavci? U slůvka chtít (chcete-li) jsme pomocí spojovníku připojili koncovku -li, což je správně a zcela běžné.

Zdali je ale normální slovo, stejně jako jestli nebo pokud. Bylo by proto chybou napsat zda-li.

Zdali, nebo zda-li?

Pokračování článku