Category Archives

27 Articles

Pište česky: předložky s × z a se × ze

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

Občas lidé chybují i u předložek s a z a výjimečně i ve tvarech se × ze. Stačí se ale řídit opět podle pádů, stejně jako v případě mně a .

Správný tvar s a z lze snadno určit podle pádů

z, ze – 2. pád (koho čeho)
s, se – 7. pád (s kým, s čím)

Několik příkladů na předložky s a z a také na se a ze

 • Pohled z hory dolů (2. pád)
 • Půjdu s tebou (7. pád)
 • Visí to ze stropu (2. pád)
 • Vezmu to s sebou (7. pád)
 • Sám se sebou (7. pád)
 • Ze strany na stranu (2. pád)

V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

  Pište česky: ji × jí, naši × naší, vaši × vaší, její × jeji a ní × ni

  by Zdeněk Večeřa 6 Comments

  „Mluvím o vaší tetě“ nebo „Mluvím o vaši tetě“? V prvním případě je u slova vaší použito dlouhé „í“, u druhého krátké. Rozhodování mezi jednotlivými tvary vám ulehčí ukazovací zájmena.

  1. Tvary vaší a vaši, naší a naši, ji a, a ni, atd. nahraďte za ukazovací zájmeno („to“). Tedy, dosaďte toto zájmeno do věty.
  2. Pokud řeknete „TU“, použijte krátkou verzi (vaši, naši, ji, …)
   Pokud řeknete „TOU“ nebo „“, použijte dlouhou verzi (vaší, naší, jí, …)
  3. Jeji neexistuje. Je pouze její.

  Dost vysvětlování, sami se podívejte na příklady.

  Příklady navaší a vaši, naší a naši, ji a, a ni, její a jeji

  • Pro její tetu.
  • S její tetou.
  • Udělám boudu. (udělám TÉ ŽENĚ boudu)
  • Zhlédl jsem vaši sestru. (na TU sestru)
  • Mluví o vaší sestře. (o TÉ sestře)
  • Právě že mluvili s . (s TOU)
  • Sympatická, že? Znáte ji? (znátu TU)
  • Chodil s . (s TOU)
  • Ztrácíš se z mojí paměti (z TÉ paměti)

  V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

  Pište česky: shlédnout × zhlédnout

  by Zdeněk Večeřa 13 Comments

  Stejně jako holt a hold, tak i shlédnout a zhlédnout jsou správné tvary, ale každý s jiným významem. Tedy, každé slovo se používá za jiných okolností, v jiném kontextu.

  Určení správného tvaru shlédnout a zhlédnout už není tak snadné, jako určit mně a mě, nebo standard či standart. Zde je potřeba i trochu citu pro jazyk.

  Shlédnout znamená pohled shora dolů

  Shlédnout vyjadřuje pohled shora dolů. A to buď doslovně, při pohledu z patra budovy dolů, nebo přeneseně, ve významu přezíravě.

  • Francie se zhlíží v Obamovi.
  • Na Brno shlíží bronzový Mozart.
  • Shlédnout z  pátého patra.
  • Mám dojem, že na mě shlíží z patra.

  Zhlédnout znamená něco vidět

  Pokud jste byli v kině a viděli jste film, tak můžete říct, že jste jej zhlédli. Zhlédnout užijte v kontextu, kdy jste jako diváci, když něco spatříte, vidíte či prohlížíte.

  • Zhlédl jsem skvělý muzikál. (viděl)
  • Včera jsme zhlédli skvělý film. (viděli)
  • Zhlédla ho a šla za ním. (viděla ho)
  • Tento blog zhlédlo již tisíc návštěvníků. (spatřilo)
  • Francie se zhlíží v Obamovi.

  Zhlédnout se ve významu najít si zalíbení

  Také je možný tvar zhlédnout se. Pokud jste našli zalíbení v modelování nebo muzice, použijete tvar zhlédnout se. Zhlédnout se také používá v případech, když v někom spatříte svůj vzor.

  • Zhlédl jsem se v modelování. (nalezl jsem oblibu)
  • Zhlédla se ve své nejlepší kamarádce. (nalezla vzor)

  V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

  Pište česky: hold × holt

  by Zdeněk Večeřa 8 Comments

  Prohřešky u slov mě a mně a standard a standart jsem zmínil v minulých dnech. Dnes se podíváme na hold a holt. Tato slova nepatří mezi zrovna nejvyužívanější. Když už je ale v diskuzích uvidíme, tak o správný tvar je skutečně nouze.

  Hold a holt mají různý význam

  hold – projev pocty nebo úcty (další význam je výkupné, vynucený poplatek ve válce)

  holt – povzdech; ve významu „inu, zkrátka a dobře“

  Dva příklady na použití hold a holt

  • Musíme mu vzdát hold. (vzdáme poctu)
  • Není to lehké. Holt, co se dá dělat. (inu, povzdech)

  V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

  Pište česky: mně × mě

  by Zdeněk Večeřa 5 Comments

  Běžnou chybou je zaměňování tvarů a mně. I zde, stejně jako u standartů a standartů, každý pochopí správný význam bez ohledu na to, jaký tvar napíšete. Nic to ale nemění na tom, že se s nesprávným tvarem dopouštíte přestupku proti české gramatice. Určení správného tvaru mně a mě je přitom tak snadné.

  Správný tvar mě a mně lze určit podle pádů

  – 2. a 4. pád (koho čeho a koho co)
  Mně – 3. a 6. pád (komu čemu a (o) kom (o) čem)

  Několik příkladů na slova mě a mně

  • Beze to neuděláte. (2. pád, koho čeho)
  • Dárek je pro . (4. pád, koho co)
  • Mně to nejde. (3. pád, komu čemu)
  • Musíte o mně pořád mluvit? (6. pád, o kom, o čem)

  V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

  Pište česky: standard nebo standart

  by Zdeněk Večeřa 8 Comments

  Častou chybou je zaměňování tvarů standard a standart. Tato dvě slova se liší v jednom písmenku, každý jim rozumí, ale z gramatického pohledu se jedná o fatální chybu.

  Pokud mluvíte o něčem, co je běžné, normální, standardní, tak jediný správný tvar je standard s „d“. Standard se také často nahrazuje za slovo „norma“. Naopak, slovo standart v češtině nenaleznete. Existuje ale tvar standarta, který označuje vlajku prezidenta.

  Několik příkladů na standard a standart

  • Kvalita je standardně (obvykle) vysoká.
  • Je to standardní (běžný) postup.
  • Splňujeme všechny požadované standardy (normy).
  • Prezidentskou standartu může používat pouze prezident. (o prezidentské standartě více na české wikipedii)

  V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.