Category Archives

27 Articles

Pište česky: zda-li × zdali

by Zdeněk Večeřa 8 Comments

Chcete-li, můžete se právě dozvědět o jedné z častých chyb v češtině. Samozřejmě za předpokladu, zdali tento článek přečtete do konce.

Všimli jste si něčeho zvláštního v předchozím odstavci? U slůvka chtít (chcete-li) jsme pomocí spojovníku připojili koncovku -li, což je správně a zcela běžné.

Zdali je ale normální slovo, stejně jako jestli nebo pokud. Bylo by proto chybou napsat zda-li.

Zdali, nebo zda-li?

Pište česky: Mexico, Mexiko nebo México?

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Člověk by ani nevěřil, kolik jich existuje. Než o některým z nich začnete mluvit nebo psát, měli byste vědět, jak se od sebe liší.

Mexiko jako označení pro Spojené státy mexické

Mexiko je zkrácený název pro Spojené státy mexické, které leží ve Střední Americe (občas se také uvádí v Severní Americe). Mají 31 států.

Španělsky: Estados Unidos Mexicanos
Anglicky: Mexico

Pište česky: 10,2 milionu nebo milionů?

by Zdeněk Večeřa 3 Comments

Správně je 10,2 milionu, tedy na konci krátké „u“. Tvar se totiž řídí dle desetin, setin, atd. Máte dvě desetiny milionu nebo milionů? Jasně, že milionu – dvě desetiny z toho jednoho milionu.

Milionu × milionů

Správně:

 • 10 milionů
 • 10,4 milionu (čtyři desetiny milionu)
 • Hej, milione, pojď za mnou
 • S našimi miliony
 • Bavme se o pěti milionech

Pište česky: stěžovat × ztěžovat

by Zdeněk Večeřa 2 Comments

Stěžovat × ztěžovat

Oba výrazy stěžovat a ztěžovat jsou gramaticky korektní. Správnost tvaru ale záleží na smyslu věty.

Stěžovat se využívá v případech, když někdo projevuje nespokojenost, nebo podává žalobu, stížnost.

Ztěžovat se využívá v případech, kdy dochází k znesnadňování například nějaké činnosti, která je tak složitější.

 • Je to ztíženo okolními jevy. (Okolní jevy dělají činnost složitější)
 • Pořád si na mě nestěžuj.
 • Proč si stěžuješ? (na někoho)
 • Proč si tu práci tak ztěžuješ? Použij kalkulačku. (Dělá si ji složitější)
 • Stěžoval si na ztížené podmínky.

V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

Pište česky: portfolio × portofolio a čtenost × čtennost

by Zdeněk Večeřa 2 Comments

Opět se podívejme na několik slov, ve kterých se čas od času chybuje.

Portfolio × portofolio

Portfolio se v ekonomice užívá jako odborný termín pro souhrn akcií a ostatních aktiv držených investorem. Portfolio se také používá pro přehled vlastních výrobků a služeb. Vždy je správný tvar portfolio, protože slovo portofolio neexistuje.

 • Pošlete mi vaše portfolio služeb.

Čtenost × čtennost

Čtenost článku je vysoká, a to zásadně s jedním n. Slovo čtennost (se dvěma n) totiž také neexituje.

 • Čtenost toho článků je výborná.
 • Čtenáři nám zajistili vysokou čtenost.

V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

Pište česky: správa × zpráva

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Správa × zpráva

Lidé občas zaměňují správu za zprávy. Zde lze správný tvar určit podle kontextu věty.

Sami se podívejte na několik správných příkladů:

 • Veřejná správa.
 • Domovná správa.
 • Správce učebny spravuje počítače
 • Podíváme se na zprávy dnešního dne.
 • Zpravodajství nabízí aktuální zprávy o domovní správě.

V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

Pište česky: spravit × zpravit

by Zdeněk Večeřa 3 Comments

Spravit × zpravit

Spravit je ve smyslu něco zlepšit, opravit, napravit, dát do pořádku.

Zpravit se výjimečně používá v případě, kdy chcete někoho informovat.

Pár příkladů:

 • Spravím počítač.
 • Dejte mi něco lepšího, potřebuji si spravit chuť.
 • Omlouvám se. Spraví to pět set korun?
 • Zpravil mě o podrobnostech nového projektu. (informoval mě)

V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

Pište česky: Pravidla českého pravopisu on-line

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Pokud váháte u některých gramatických jevů, můžete nahlédnout do sekce čeština. Naleznete tam články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.

Můžete ale také využít on-line pravidla českého pravopisu, která jsou přístupná na internetu zcela zdarma.