Kolik je DPH z dané částky? Řešením je koeficient pro výpočet DPH

by Zdeněk Večeřa 3 Comments

Něco si koupíte za 357 Kč (vč. 20 % DPH) a zajímá vás, kolik z toho činí těch 20 % DPH. Možná někoho napadne vypočítat 20 % z dané částky a ve výsledku to od ní odečíst. Vypadalo by to nějak takto, je to ale špatně:

357 * 0,20 =  71 Kč

Takže, jak vypočítat výši DPH z dané částky?

Způsob č. 1: Jak vypočítat výši DPH

Spolehlivá možnost výpočtu DPH spočívá v následujícím vzorci:

Částka bez DPH = částa_s_DPH / 1,21 

Výše DPH z částky včetně DPH = částka_s_DPH / 1,21 * 0,21

Pro výše uvedené vzorce lze např. použít:

 • 10 % = 1,10
 • 14 % = 1,14
 • 15 % = 1,15
 • 17,5 % = 1,175
 • 20% = 1,20
 • 21% = 1,21

Příklad výpočtu DPH

Takže si to pojďme zkusit ještě jednou.

Částka: 357 Kč vč. 20 % DPH

357 / 1,20 = 297,50 Kč bez DPH (kolik je částka bez DPH?)

357 – 297,50 = 59,50 Kč činí DPH (z částky 357 Kč)

357 / 1,20 * 0,20 = 59,50 Kč činí DPH (kolik je DPH z částky 357 Kč?)

Jak je vidět, způsob výpočtu funguje. Lze jej použít pro jakékoliv počítání s procenty, nesouvisí pouze s výpočtem DPH.

Výpočet DPH s vysokými čísly:

671 119 568 vč. DPH / 1,20 => 559 266 306,70

559 266 306,70 bez DPH * 1,20 => 671 119 568 vč. DPH.

Způsob výpočtu je spolehlivý i u vysokých čísel, oproti následujícímu druhému způsobu.

Způsob č. 2: Koeficient pro výpočet DPH (nepřesný)

Další způsob výpočtu koeficientu vysvětluje samotný Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Konkrétně se tomu věnuje § 37, první odstavec. Bohužel tento výpočet je nepřesný u vysokých čísel.

Vynechme poučky, ty si můžete nastudovat v uvedeném Zákoně.

Rovnou přikládám dva koeficienty pro 10 a 21% DPH. Desetinná část je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa, dle Zákona.

1/1,10 = 0,9091 (koeficient pro 10% DPH)

1/1,14 = 0,8772 (koeficient pro 14% DPH)

1/1,15 = 0,8696 (koeficient pro 15% DPH)

1/1,175 = 0,8511 (koeficient pro 17,5% DPH)

1/1,20 = 0,8333 (koeficient pro 20% DPH)

1/1,21 = 0,8264 (koeficient pro 21% DPH)

Příklad výpočtu DPH

Takže si to pojďme zkusit ještě jednou.

Částka: 357 Kč vč. 20 % DPH

357 * 0,8333 = 297,50 Kč bez DPH

357 – 297,50 = 59,50 Kč činí DPH (z částky 357 Kč)

297,50 * 1,20 = 357 Kč (297,50 + 20 % DPH)

Výpočet DPH s vysokými čísly:

671 119 568 vč. DPH * 0,8333 => 559 243 936 bez DPH (chyba, má být 559 266 306,70)

559 243 936 bez DPH * 1,20 => 671 092 723 vč. DPH (chyba, má být 671 119 568)

Způsob výpočtu je nespolehlivý u vysokých čísel z důvodu chyby při zaokrouhlování koeficientu.

Vyjádření Finančního úřadu

Paní Ing. Vilma Svojanovská, vedoucí vyměřovacího oddělení FÚ Brno IV, mi k tomuto problému ochotně sdělila následující:

„Výpočet daně tzv. „shora dolů“ tj. případ, kdy máme úplatu za zdanitelné plnění včetně daně a dopočítáváme daň je upraven v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Skutečnost, že je v tomto odstavci upraveno zaokrouhlení koeficientu na čtyři desetinná místa může skutečně způsobit při větších částkách matematickou odchylku ve výpočtu daně. Tento způsob výpočtu daně lze však s ohledem na znění ust. § 28 ZDPH použít u tzv. zjednodušeného daňového dokladu (viz ust. § 28 odst. 3 a § 28 odst. 4 zejména písm.g) zákona č. 235/2001 Sb., o DPH), který je možno vystavit jen tehdy, je-li částka za zdanitelná planění včetně daně nejvýše 10.000,-. Pokud aplikujeme tento výpočet na částku do 10.000,- Kč vzniká pouze zanedbatelný rozdíl do 1,-(0,4 hal.)

V ostatních případech – (tj. v případech, kdy nejde o zjednodušený daňový doklad) musí běžný daňový doklad obsahovat údaj o základu daně, sazbě daně a dani samotné. To znamená, že vždy počítáme daň dle ust. §37 odst. 1 ZDPH způsobem „zdola nahoru“ – známe částku bez daně a dopočítáváme daň.“

 

Comments ( 3 )

 1. lol
  0,1667 je koeficient pro výpočet dph 20% takže nevím kde si to vzal ale máš to špatně ;;)
 2. Zdeněk Veřeřa
  Lolku, záleží, jestli chceš z konečné částky (včetně DPH) vypočítat samotné DPH nebo částku bez DPH. V článku je popisován druhý případ.
 3. Luboš Schrámek
  § 37/2 ZDPH - daň se počítá pomocí koeficientu: 21 / (100 + 21), se zaokrouhlením na 4 desetinná místa = 0.1736 Částka s DPH: 100 Kč DPH: 100*0,1736 = 17,36 Částka bez DPH: 100 - 17,36 = 82,64 Částka s DPH z ^ částky bez DPH: 82,64*1,21 = 99,9944 :D

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..