Kolik je DPH z dané částky? Řešením je koeficient pro výpočet DPH

by Zdeněk Večeřa 3 Comments

Aktualizace 19. 8. 2019: Tento článek popisuje již neaktuální výpočet daně. Aktuální naleznete v novějším článku: Jak vypočítat základ daně a výši DPH? Nový zákon od 1. 4. 2019 upravuje způsob výpočtu daně z přidané hodnoty.

————————————————————————————–

Něco si koupíte za 357 Kč (vč. 20 % DPH) a zajímá vás, kolik z toho činí těch 20 % DPH. Možná někoho napadne vypočítat 20 % z dané částky a ve výsledku to od ní odečíst. Vypadalo by to nějak takto, je to ale špatně:

357 * 0,20 =  71 Kč

Takže, jak vypočítat výši DPH z dané částky?

Způsob č. 1: Jak vypočítat výši DPH

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

Spolehlivá možnost výpočtu DPH spočívá v následujícím vzorci:

Částka bez DPH = částa_s_DPH / 1,21 

Výše DPH z částky včetně DPH = částka_s_DPH / 1,21 * 0,21

Pro výše uvedené vzorce lze např. použít:

 • 10 % = 1,10
 • 14 % = 1,14
 • 15 % = 1,15
 • 17,5 % = 1,175
 • 20% = 1,20
 • 21% = 1,21

Příklad výpočtu DPH

Takže si to pojďme zkusit ještě jednou.

Částka: 357 Kč vč. 20 % DPH

357 / 1,20 = 297,50 Kč bez DPH (kolik je částka bez DPH?)

357 – 297,50 = 59,50 Kč činí DPH (z částky 357 Kč)

357 / 1,20 * 0,20 = 59,50 Kč činí DPH (kolik je DPH z částky 357 Kč?)

Jak je vidět, způsob výpočtu funguje. Lze jej použít pro jakékoliv počítání s procenty, nesouvisí pouze s výpočtem DPH.

Výpočet DPH s vysokými čísly:

671 119 568 vč. DPH / 1,20 => 559 266 306,70

559 266 306,70 bez DPH * 1,20 => 671 119 568 vč. DPH.

Způsob výpočtu je spolehlivý i u vysokých čísel, oproti následujícímu druhému způsobu.

Způsob č. 2: Koeficient pro výpočet DPH (nepřesný)

Další způsob výpočtu koeficientu vysvětluje samotný Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Konkrétně se tomu věnuje § 37, první odstavec:

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Bohužel tento výpočet je nepřesný u vysokých čísel.

Vynechme poučky, ty si můžete nastudovat v uvedeném Zákoně.

Rovnou přikládám dva koeficienty pro 10 a 21% DPH. Desetinná část je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa, dle Zákona.

1/1,10 = 0,9091 (koeficient pro 10% DPH)

1/1,14 = 0,8772 (koeficient pro 14% DPH)

1/1,15 = 0,8696 (koeficient pro 15% DPH)

1/1,175 = 0,8511 (koeficient pro 17,5% DPH)

1/1,20 = 0,8333 (koeficient pro 20% DPH)

1/1,21 = 0,8264 (koeficient pro 21% DPH)

Příklad výpočtu DPH

Takže si to pojďme zkusit ještě jednou.

Částka: 357 Kč vč. 20 % DPH

357 * 0,8333 = 297,50 Kč bez DPH

357 – 297,50 = 59,50 Kč činí DPH (z částky 357 Kč)

297,50 * 1,20 = 357 Kč (297,50 + 20 % DPH)

Výpočet DPH s vysokými čísly:

671 119 568 vč. DPH * 0,8333 => 559 243 936 bez DPH (chyba, má být 559 266 306,70)

559 243 936 bez DPH * 1,20 => 671 092 723 vč. DPH (chyba, má být 671 119 568)

Způsob výpočtu je nespolehlivý u vysokých čísel z důvodu chyby při zaokrouhlování koeficientu.

Vyjádření Finančního úřadu

Paní Ing. Vilma Svojanovská, vedoucí vyměřovacího oddělení FÚ Brno IV, mi k tomuto problému ochotně sdělila následující:

„Výpočet daně tzv. „shora dolů“ tj. případ, kdy máme úplatu za zdanitelné plnění včetně daně a dopočítáváme daň je upraven v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Skutečnost, že je v tomto odstavci upraveno zaokrouhlení koeficientu na čtyři desetinná místa může skutečně způsobit při větších částkách matematickou odchylku ve výpočtu daně. Tento způsob výpočtu daně lze však s ohledem na znění ust. § 28 ZDPH použít u tzv. zjednodušeného daňového dokladu (viz ust. § 28 odst. 3 a § 28 odst. 4 zejména písm.g) zákona č. 235/2001 Sb., o DPH), který je možno vystavit jen tehdy, je-li částka za zdanitelná planění včetně daně nejvýše 10.000,-. Pokud aplikujeme tento výpočet na částku do 10.000,- Kč vzniká pouze zanedbatelný rozdíl do 1,-(0,4 hal.)

V ostatních případech – (tj. v případech, kdy nejde o zjednodušený daňový doklad) musí běžný daňový doklad obsahovat údaj o základu daně, sazbě daně a dani samotné. To znamená, že vždy počítáme daň dle ust. §37 odst. 1 ZDPH způsobem „zdola nahoru“ – známe částku bez daně a dopočítáváme daň.“

 

Comments ( 3 )

 1. lol
  0,1667 je koeficient pro výpočet dph 20% takže nevím kde si to vzal ale máš to špatně ;;)
 2. Zdeněk Veřeřa
  Lolku, záleží, jestli chceš z konečné částky (včetně DPH) vypočítat samotné DPH nebo částku bez DPH. V článku je popisován druhý případ.
 3. Luboš Schrámek
  § 37/2 ZDPH - daň se počítá pomocí koeficientu: 21 / (100 + 21), se zaokrouhlením na 4 desetinná místa = 0.1736 Částka s DPH: 100 Kč DPH: 100*0,1736 = 17,36 Částka bez DPH: 100 - 17,36 = 82,64 Částka s DPH z ^ částky bez DPH: 82,64*1,21 = 99,9944 :D

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..