phpMyAdmin: Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!

Pokud pro správu MySQL databáze chcete využít PHP aplikaci phpMyAdmin, a ona vám hlásí: “Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!“, musíte upravit práva souboru (atributy souboru) config.inc.php, který je součástí instalace phpMyAdmin.

Je třeba práva souboru nastavit tak, aby nebylo možné soubor modifikovat zvenčí (nepřidělit právo zápisu pro ostatní). Práva souboru proto změňte například na 0644.

Více o právech se dočtete zde: Přístupová práva v Unixu

CGI/FastCGI

Občas se může vysktytnout problém se zápisem do souborů v souvislosti s tím, jak je PHP zavedeno – jestli jako modul Apache nebo přes CGI/FastCGI. Pokud chcete bližší informace o CGI/FastCGI, doporučuji následující dva články (autor Daniel Milde aka Dundee):
One Response to “phpMyAdmin: Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!”

Leave a Reply