Category Archives

43 Articles

Řešení problému: Sources directory is already netbeans project (maybe only in memory)

Spokojeně používáte NetBeans, až jednou za jeho běhu přímo ve Windows přejmenujete/přesunete adresář, který doposud sloužil jako cesta k jednomu z projektů.

Daný projekt z NetBeans zmizí a vy se jej pokoušíte přes File -> New Project -> PHP Application with Existing Sources znovu  přidat. Marně, protože pokaždé se vypíše chybová hláška:

PHP 5.3: jak je to s VC6, VC9, Thread Safe a Non Thread Safe

by Zdeněk Večeřa 4 Comments

PHP 5.3Instalace binárních balíčků PHP 5.3 pro Windows je oproti 5.2 trochu složitější. Musíte totiž podstoupit rozhodování při výběru vhodné verze. Jaká je tedy pro vás ta správná?

VC6 nebo VC9

Pokud používáte Apache 1 nebo 2, měli byste použít verzi VC6. Zkompilována je pomocí vývojového prostředí Vistual Studio 6.

Jestli instalaci PHP 5.3 chcete provést na IIS, což je Internet Information Services od Microsoftu, měli byste zvolit verzi VC9. Ta byla zkompilována Visual Studiem 2008 a přináší vylepšení v oblasti výkonu a stability.

Google Analytics: Asynchronous Tracking a AJAX

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

Google před časem přidal další možnost, jak sledovat návštěvnost pomocí Google Analytics. Tentokrát se jedná o tzv. Asynchronous Tracking.

Tento nový asynchronní měřící kód přináší oproti dřívějším verzím (urchin.js a ga.js) několik výhod:

 • rychlejší načítání stránek
 • více údajů o návštěvnících během krátkých návštěv stránek
 • odstranění nepatřičných sekvenčních operací mezi sledováním uživatelských kliknutí a načtením měřicího kódu

Google doporučuje tento nový způsob sledování nasadit, dřívější verze ovšem budou nadále podporovány. Rozhodně byste ale neměli na jedné stránce používat více druhů měření.

Kód se liší především v umístění na stránce. Dřívější se dával na konec stránky, před uzavírací tag </body>. Tento nový se umísťuje před uzavírací tag </head>.

Rychlost: intval() vs. mysql_real_escape_string()

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

intval()

for ($i = 0 ; $i < 1000 ; $i++){
  $num = intval(rand());
}

Doba zpracování: 0,0008 s

mysql_real_escape_string()

for ($i = 0 ; $i < 1000 ; $i++){
 $num = mysql_real_escape_string(rand());
}

Doba zpracování: 0,0035 s

Pro ošetření integer hodnot používejte intval(), pro řetězce mysql_real_escape_string().

phpMyAdmin: Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

Pokud pro správu MySQL databáze chcete využít PHP aplikaci phpMyAdmin, a ona vám hlásí: „Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!„, musíte upravit práva souboru (atributy souboru) config.inc.php, který je součástí instalace phpMyAdmin.

Je třeba práva souboru nastavit tak, aby nebylo možné soubor modifikovat zvenčí (nepřidělit právo zápisu pro ostatní). Práva souboru proto změňte například na 0644.

Více o právech se dočtete zde: Přístupová práva v Unixu

Zabezpečení přístupu do adresáře (.htaccess a .htpasswd)

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Pokud chcete do vybrané složky umožnit přístup jen uživatelům, mající login a heslo, můžete tak učinit následovně. Veškeré přístupy budou podléhat http ověření (HTTP autentizace).

Postačí vám webový server Apache, .htaccess a .htpasswd

 1. Vygenerujte hesla pro uživatele (vygenerování .htpasswd); můžete tak učinit například na této adrese: http://projekty.remontsw.eu/htaccess_generator/
 2. Vygenerovaná hesla uložte do  souboru .htpasswd, který umístěte „někam“ na server. Obsah souboru .htpasswd může vypadat například takto:
  liga:MQasRkO.UOKzY
  admin:MQpwCAGbdsh7w
 3. Vytvořte v dané složce, kterou chcete zabezpečit, soubor .htaccess s následujícím obsahem:
  AuthUserFile /ABSOLUTNÍ_CESTA/.htpasswd
  AuthName "Zadej tajné heslo"
  AuthType Basic
  require valid-user

  Včásti AuthUserFile je nutné uvést absolutní (úplnou) cestu k souboru .htpasswd (cesta v rámci disku serveru, ne URL!). Jak cesta vypadá může prozradit proměnná $_SERVER[‚DOCUMENT_ROOT‘], kterou lze vypsat pomocí PHP. Případně pomocí funkce phpinfo();

Postřehy: snažím se přejít z Eclipse PDT na NetBeans (PHP), jsou ale problémy

by Zdeněk Večeřa 5 Comments

Přibližně rok a půl pro vývoj PHP aplikací používám IDE prostředí Eclipse PDT. Výhody IDE nástrojů oproti aplikacím PSPad nebo Intype nebudu zmiňovat (možná příště).

V Eclipse PDT si založíte nový projekt, do kterého přiřadíte soubory. Práce s většími PHP soubory, řekněme okolo 100 kB (cca 3 300 řádků) je ale (aspoň v mém případě) problematická. Eclipse PDT nestíhá. Úpravy textu (zdrojového kódu) jsou pomalé, Eclipse PDT reaguje se zpožděním.

Větší soubory v Eclipse dělají IntelliSense nepoužitelné

IntelliSense (našeptávač – doplňování kódu) taktéž reaguje se zpožděním. Zobrazení IntelliSense v takovém souboru netrvá pár milisekund, ale 2-3 vteřiny, což je pro práci zcela nepoužitelné.

Záchranou je NetBeans?

NetBeans je v tomto naštěstí jiný – „takový lepší“. Hlavně tedy rychlejší. IntelliSense je svižné, stejně tak práce se soubory, úpravy, ukládání aj.

Rok a půl používání Eclipse PDT ve mně ale zanechalo i návyky, kvůli kterým je přechod ke konkurenci složitější. Upravil jsem si barevné zobrazení syntaxe (dle Eclipse PDT), prošel klávesové zkratky, stále mi ale u NetBeans několik vlastností vadí.

V čem je lepší Eclipse oproti NetBeans?

Následující chování NetBeans mi docela vadí:

 1. Vlevo se nachází strom se soubory a projekty. Pokud v Eclipse vyberu soubor „index.php“ a udělám ctrl+c a ctrl+v, nakopíruje se jako kopie s názvem „Copy of index.php“. V NetBeans to bohužel nefunguje. Kopírování funguje, akorát je třeba při vkládání klepnout na složku, do které chci provést vložení (u Eclipse stačí mít označený libovolný soubor z dané složky).
 2. K levému stromu souboru ještě jednou. Eclipse jsem si nastavil tak, že stačí jednou klepnout na soubor a hned se vpravo zobrazí jeho obsah. Divné, ale u NetBeans tato možnost asi není (nenašel jsem).
 3. V Eclipse označím text a klávesovou zkratkou ctrl+k ihned dojde k nalezení dalšího výskytu řetězce v souboru. Nemusím tedy otevírat vyhledávací dialog. NetBeans to neumí.
 4. Pokud mám v Eclipse otevřený odkaz, span, div: <div>text, tak mi za slovem „text“ IntelliSense nabídne uzavření tagu. NetBeans bohužel hloupě nenabídne nic.
 5. Další věc se týká nahrazování. Chci provést nahrazení textu v souborech, vyhledávám pomocí regulárních výrazů. Uvedu tedy regulární výraz a text, kterým se má nahradit. Potud v pohodě. Jenže, před provedením se chci ujistit, jestli bude výsledek OK. Eclipse mi nabídne náhled, jak budou úpravy vypadat. NetBeans nikoli.
 6. Když v komentáři zdrojového kódu uvedu „TODO:“, oba nástroje jej pochopí jako úkol ke splnění. Eclipse ale navíc u čísla řádku zobrazí malou ikonku; na první pohled je vidět, že se musí něco dodělat. NetBeans nezobrazí nic.
 7. Mám proměnnou $test = 5;. Když na ni v Eclipse klepnu kurzorem následovaným klávesovou zkratkou ctrl+shift+j, vytvoří se nad ní komentář, kde k ní uvedu, co potřebuji. NetBeans to asi neumí (jen ve třídě po zahájení psaní komentáře /** a enteru).
 8. V NetBeans mi nefunguje posun horizontálního posuvníku při naklonění kolečka myši doleva/doprava.
 9. Když v Eclipse PDT napíši: <?, tak automaticky dopní php ?>. NetBeans bohužel nedoplní nic.

Napadá váš řešení? Pokud NetBeans výše uvedené chování zvládá, dejte, prosím, vědět do komentářů pod článkem.

PHP: Porovnání rychlosti str_replace() a preg_replace()

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

Podívejme se na porovnání rychlosti funkcí str_replace() a preg_replace(), které lze použít pro nahrazení řetězce řetězcem.

$url = 'http://google.com/1/../2/././';

for ($i = 0; $i < 1000000 ; $i++){
str_replace('/./', '/', $url);
}
// Doba běhu: 1.6402 s

for ($i = 0; $i < 1000000 ; $i++){
preg_replace('/(\/\.\/)/', '/', $url);
}
// Doba běhu: 5.0405 s

Pokud chcete jen nahradit řetězec a nepotřebujete využít síly regulárních výrazů, využijte funkci str_replace(). Dle měření zpracování bude až 3× rychlejší než v případě preg_replace().