Přesměrování stránky bez zachování hlavičky Referer (PHP)

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Někdy můžete chtít ze své stránky odkázat na jiný web tak, aby cílová stránka nezjistila, odkud uživatel přišel (URL). Běžně se to lze dozvědět z hlavičky Referer, pokud ji uživatel neblokuje (například firewallem).

Pro tento případ je proto vhodné připravit mezistránku (například soubor /r.php), které předáte cílovou URL. Stránka odstraní Referer a přesměruje na cílovou, která se tak nedozví původní URL.

Odkaz vygenerujte třeba takto:

echo ‚<a href=“/r.php?u=‘ . htmlspecialchars(urlencode(‚http://blog.zdenekvecera.cz/item/category/php‘)) . ‚“>odkaz</a>‘;

V HTML uvidíte:

<a href=“/r.php?u=http%3A%2F%2Fblog.zdenekvecera.cz%2Fitem%2Fcategory%2Fphp“>odkaz</a>

Do obsahu souboru /r.php můžete dát buď HTML tag nebo poslat hlavičku Refresh (+ hlavičky pro zákaz cachování, znaková sada atd.).

Na začátku tedy nejprve zpracujte vstupní parametr s cílovou URL:

if (isset($_GET[‚u‘])) {
$u = urldecode($_GET[‚u‘]);
} else {
// Chybová hláška – neexistuje URL pro přesměrování
die;
}

// Možno doplnit validaci URL, logování… 

A pro samotné přesměrování zvolte jednu z následujících metod (doporučuji první):

Metoda 1: Hlavička Refresh

header(‚Refresh: 0; URL=‘ . $u);
die;

Metoda 2: HTML tag

echo ‚<html><head><meta http-equiv=“refresh“ content=“0; url=‘ . htmlspecialchars($u) . ‚“></head><body></body></html>‘;

Nepoužívejte hlavičku Location

V žádném případě pro tento účel nepoužívejte hlavičku Location, protože přenáší Referer na cílovou stránku – což je přesně to, co nechceme.

header(‚Location: ‚ . $u);

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.