PHP: Porovnání rychlosti str_replace() a preg_replace()

Podívejme se na porovnání rychlosti funkcí str_replace() a preg_replace(), které lze použít pro nahrazení řetězce řetězcem.

$url = 'http://google.com/1/../2/././';

for ($i = 0; $i < 1000000 ; $i++){
str_replace('/./', '/', $url);
}
// Doba běhu: 1.6402 s

for ($i = 0; $i < 1000000 ; $i++){
preg_replace('/(\/\.\/)/', '/', $url);
}
// Doba běhu: 5.0405 s

Pokud chcete jen nahradit řetězec a nepotřebujete využít síly regulárních výrazů, využijte funkci str_replace(). Dle měření zpracování bude až 3× rychlejší než v případě preg_replace().
One Response to “PHP: Porovnání rychlosti str_replace() a preg_replace()”

Leave a Reply