Windows 10: Jak na ploše zobrazit ikonu Tento počítač?

Ve Windows 8 a Windows 10 se opět na ploše nezobrazuje ikona Tento počítač. Pokud jste na ní zvyklí z dřívějších dob, můžete ji snadno zobrazit.

Klikněte na Start -> “Nastavení”, vyberte položku “Přizpůsobení“, vlevo zvolte “Motivy” a vpravo vyberte klikněte na “Nastavení ikon na ploše“. Tam kliknutím označte “Počítač” a potvrďte kliknutím na OK.


2015-07-31_082259Comments ( 3 )

  1. Michal
    Dobrý den, jak toto udělat přes GPO?
  2. Martin
    super! 2x pomohlo. Děkuji
  3. CHRISTINE
    Díky, fajn rada!

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>