Tag Archives

2 Articles

Modré zóny v Brně: Jak rezident může požádat o přidělení 300 volných parkovacích hodin pro návštěvy?

by Zdeněk Večeřa 0 Comments

Máte trvalé bydliště v modré zóně v Brně a chcete návštěvě přidělit možnost dočasně parkovat? Přidělit můžete až 300 hodin v rámci Osobních stránek uživatele (https://osu.parkovanivbrne.cz). Než to ale budete moct udělat, napřed musíte požádat o možnost přidělovat návštěvnické hodiny.