Category Archives

100 Articles

Jak smazat již nefunkční službu z Windows?

by Zdeněk Večeřa 2 Comments

Po odinstalaci MySQL mi zůstala viset stejnojmenná služba v přehledu služeb, tj.: Správa počítače -> Služby a apliakce -> Služby.

Pokud toto rozhraní znáte, víte, že můžete tak maximálně službu restartovat, zapnout, vypnout či povolit nebo zakázat automatické spouštění. Pokud je ale služba nefunkční (když chybí obslužná aplikace), je vám služba k ničemu a z prostředí správy ji nesmažete. Je proto potřeba provést zásah do registrů.

FireWire (IEEE 1394), Windows 7 64bit a nízká rychlost

To jsem dnes zase řešil problém. Windows 7 64bit a externí disk My Book Home Edition připojený přes FireWire (IEEE 1394) se zdála být vražedná kombinace.

Práce s diskem pomalá, při kopírování větších souborů (cca 300 MB) se kopírování v některých místech „seklo“ a trvalo desítky minut, než se soubor zkopíroval. Pokud jsem disk připojil přes USB, rychlost byla standardní (cca 30 MB).

Zkrátka: výkon při použití FireWire klesl na minimum, rychlost kopírování byla v řádu desítek kilobytů. Práce s většími soubory tedy nemožná.

Gmail a Outlook: Server IMAP upozorňuje na následující skutečnosti Web login required

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

Pokud se nespokojíte s webových rozhraním Gmailu a chcete mít ke schránce přístup ze svého desktopového klienta, pravděpodobně narazíte na problém. Použijete-li Outlook 2007 nebo Outlook 2010 z kancelářského balíku Microsoft Office, pravděpodobnost vzniklého problému se významně zvyšuje.

Pokud chcete Outlook propojit s Gmailem přes protokol IMAP, může vás potkat následující chybová hláška:

Server IMAP upozorňuje na následující skutečnosti: Web login required. (Failure)

Nefunkční apostrof a uvozovky ve Windows 7

by Zdeněk Večeřa 15 Comments

Po nainstalování českých Windows 7 máte ve výchozím nastavení dostupné české a anglické rozložení klávesnice. Při programování se standardně přepínám do anglického rozložení, především kvůli pohodlnějšímu psaní speciálních znaků – ať už uvozovky, apostrofy a další.

Od Windows 7 se ale psaní uvozovek na anglickém rozložení chová „divně“. Stisknete klávesu pro napsání uvozovky, ale nezobrazí se. Nebo napíšete apostrof, a také se hned nezobrazí. Zobrazí se až po stisknutí další klávesy.

Virtual PC: obrazy Internet Explorer 6 a 7 zdarma (images)

by Zdeněk Večeřa 1 Comment

Pokud stále ještě potřebujete testovat webové aplikace pod internetovými prohlížeči Internet Explorer 6 a 7, máte tři možnosti:

  • nainstalovat si je na pracovním stroji – samozřejmě nesmysl
  • použít aplikaci IETester – rozumnější, ale nestabilní. IETester často a rád padá
  • virtuální stroj s prohlížeči IE6 a IE7

Virtuální stroj Virtual PC zdarma

Virtual PC naleznete ke stažení na oficiálních stránkách Microsoftu.

Vzdálená plocha (Remote Desktop) ve Windows XP, Vista a 7

by Zdeněk Večeřa 3 Comments

Pro vzdálenou práci s počítačem můžete využít tzv. vzdálenou plochuRemote Desktop, která je součástí instalace Windows. Odpadá nutnost dodatečně instalovat aplikace VNC či Remote Administrators.

Jak spustit vzdálenou plochu?

Nejprve je třeba povolit přístup k počítači přes vzdálenou plochu, přidělit práva a udělit výjimku ve firewallu. Vše se dočtete na oficiálních stránkách Microsoftu.