Windows 10: Jak na ploše zobrazit ikonu Tento počítač?

Ve Windows 8 a Windows 10 se opět na ploše nezobrazuje ikona Tento počítač. Pokud jste na ní zvyklí z dřívějších dob, můžete ji snadno zobrazit.

Klikněte na Start -> “Nastavení”, vyberte položku “Přizpůsobení“, vlevo zvolte “Motivy” a vpravo vyberte klikněte na “Nastavení ikon na ploše“. Tam kliknutím označte “Počítač” a potvrďte kliknutím na OK.


2015-07-31_082259
One Response to “Windows 10: Jak na ploše zobrazit ikonu Tento počítač?”

Leave a Reply