Stavové kódy odpovědí serveru – chybové stavy http

Jaký je stavový kód pro trvalé přesměrování nebo chybu serveru? Seznam http kódů…

Informační

 • 100 – Continue
 • 101 – Switching Protocols

Úspěšné

 • 200 – OK  (OK, běžný stav)
 • 201 – Created
 • 202 – Accepted
 • 203 – Non-Authoritative Information
 • 204 – No Content
 • 205 – Reset Content
 • 206 – Partial Content

Přesměrování

 • 300 – Multiple Choices
 • 301 – Moved Permanently (přesměrování, soubor trvale přesunut)
 • 302 – Found
 • 303 – See Other
 • 304 – Not Modified (soubor v nezměněné podobě)
 • 305 – Use Proxy
 • 307 – Temporary Redirect

Klientské chyby

 • 400 – Bad Request
 • 401 – Unauthorized (chybné přihlášení přes http autorizaci)
 • 402 – Payment Required
 • 403 – Forbidden  (nedostatečná práva, např. htaccess deny from all)
 • 404 – Not Found (stránka neexistuje)
 • 405 – Method Not Allowed
 • 406 – Not Acceptable
 • 407 – Proxy Authentication Required
 • 408 – Request Timeout
 • 409 – Conflict
 • 410 – Gone
 • 411 – Length Required
 • 412 – Precondition Failed
 • 413 – Request Entity Too Large
 • 414 – Request-URI Too Long
 • 415 – Unsupported Media Type
 • 416 – Requested Range Not Satisfiable
 • 417 – Expectation Failed

Chyby serveru

 • 500 – Internal Server Error (interní chyba serveru)
 • 501 – Not Implemented
 • 502 – Bad Gateway
 • 503 – Service Unavailable (služba není dostupná, např. update, výpadek db)
 • 504 – Gateway Timeout
 • 505 – HTTP Version Not Supported

Nové hlavičky

 • 428 – Precondition Required
 • 429 – Too Many Requests
 • 431 – Request Header Fields Too Large
 • 511 – Network Authentication Required

Podrobnosti o nových hlavičkách: datatracker.ietf.org.
3 Responses to “Stavové kódy odpovědí serveru – chybové stavy http”

Leave a Reply