Podrobný výstupní log CURL (PHP)

Zapnout CURLOPT_VERBOSE a případně nastavit výstupní log soubor CURLOPT_STDERR (jinak budou chyby vypsány na STDERR).
Leave a Reply