Pište česky: dennodenně × denodenně a dení × denní?

Toto každodenní slůvko občas působí problémy. Přitom na něm není nic složitého. Pokud víte, že se denně píše se dvěma n, tak si stačí zapamatovat, že je třeba takto napsat oba dny obsažené v tomto slově.

Dennodenně nebo denodenně?

Správně je pouze dennodenně dvakrát se dvěma n.

  • dennodenně
  • denodeně
  • dennodeně
  • denodenně

Existují další tvary:

  • čtrnáctidenně
  • celodenně
  • všednodenní

Denní nebo dení?

Určitě denní. Dení je špatně.

V sekci čeština naleznete další články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.
Leave a Reply