Nefunguje vám fixní zobrazení prvku (div) v Chrome na iPhonu?

Pokud nastavíte divu position: fixed a height: 40px, v Safari na iPhonu to bude bez problémů fungovat (div bude stále vidět, nebude rolovatelný). Problém přichází s Chrome for iPhone, který div chápe jako standardní prvek, a tedy s rolování zmizí (nechová se fixně).

Odstraňte display: inline, a také smažte float: right, pokud chcete prvku nastavit position: fixed. Nezapomeňte nastavit hodnoty top a right.

.header {
margin: 0;
font-family: Arial;
font-weight: bold;
height: 40px;
width: 300px;
position: fixed;
top: 0; <– upravte dle potřeby
right: 0; <–  upravte dle potřeby
z-index: 100;
}

Více info na stackoverflow.com.
Leave a Reply