Mozilla Thunderbird: Jak změnit umístění složky s profilem?

Všechno nastavení, cache s e-maily, nainstalované doplňky a další věci ukládá e-mailový klient Mozilla Thunderbird do vlastního profilu, který je jedinečný pro každého uživatele počítače. Standardně je umístěný zde:

c:\Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Thunderbird\

Jak změnit umístění profilu Mozilly Thunderbird?

Možnosti jsou dvě:

1) Buď spusťte Thunderbird s parametrem -p, takto:

thunderbird.exe -p

V dialogu pak vyberte nový profil a zadejte požadované umístění.

2) Anebo otevřete soubor c:\Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Thunderbird\profiles.ini 

A ručně změňte hodnotu IsRelative nastavte na nulu a u Path zadejte požadovanou absolutní adresu (tedy včetně disku), takto:

IsRelative=0
Path=D:\Users\Zdenek\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\zxx699n4.default
Leave a Reply