Kde nastavit cestu k adresáři s JRE/JDK, který se má použít pro spuštění NetBeans?

Vývojářské IDE prostřední NetBeans vyžaduje pro svůj běh nainstalované knihovny JRE (Java Runtime Environment). Cestu k nim lze nastavit při instalaci NetBeans nebo v konfiguračním souboru.

Jak nastavit adresář JRE/JDK pro spuštění NetBeans?

Najděte následující konfigurační soubor netbeans.conf:

…\NetBeans 7.2\etc\netbeans.conf

A v něm upravte parametr netbeans_jdkhome  na správnou hodnotu:

netbeans_jdkhome=”c:\Program Files (x86)\Java\jre7\”

Spouštění NetBeans s parametrem –jdkhome

Druhou možností je spouštět NetBeans s parametrem –jdkhome a uvedením cesty k JRE/JDK:

–jdkhome <adresář s JRE/JDK>
Leave a Reply