Každý není frikulin!

Na tvar frikulin jsem narazil nedávno. O co že jde? Ptáte se, co to je frikulin?

V jazyce českém je frikulin složenina tří anglických slov:

  • free – svobodné a nezávislé chování včetně uvolněného pohledu na svět
  • cool – něco v pohodě
  • in – sledování aktuálních trendů, řízením se jimi

Otázkou pouze zůstává, jestli je frikulin označení spíše hanlivé nebo pozitivní. Jestli vás někdo označí frikulinem, tak můžete být naprosto v pohodě člověk, nebo taky člověk slepě sledující trendy. V každém případě záleží na kontextu.

Pokud se ale chcete alespoň trochu držet spisovné češtiny, tak v sekci čeština naleznete články, které upozorňují na časté chyby v české gramatice.
Leave a Reply