Git for Windows: Chyba line 3: exec: wish: not found

Po instalaci aplikace Git for Windows 2.5+ (nově v repozitáři zde) můžete narazit na následující chybovou hlášku: /mingw64/libexec/git-core/git-gui: line 3: exec: wish: not found.

Řešení je naštěstí jednoduché. Jděte do Ovládacích panelů, najděte Proměnné prostředí a do položky PATH přidejte cestu do adresáře bin, ve kterém se nachází wish.exe. V případě 64bitové instalace to může být: “c:\Program Files\Git\mingw64\bin\

2015-09-25_090207




Leave a Reply